Lotuseters & Beethoven in Darjeeling

LotusetersCoverKlein

‘De Lotuseters’ verscheen in 1983. Het boek bevat korte verhalen, gebaseerd op de belevenissen tijdens de periode van 1974 tot en met 1980 dat ik vaak en voor lange tijd in Nepal verbleef. De verhalen verschenen voor het merendeel op de Achterpagina van NRC Handelsblad.

De flaptext:
‘Men drinkt niet alle dagen thee met een godin in ruste. Maar nu is het toch zover: ik haal haar op met de Jeep. In een vervallen buurt, niet direct de ambiance waar je leden van het Hindoeïstisch pantheon mag verwachten, tref ik haar aan boven een garenwinkel, de gevel opgesierd met een reclame van de Indische film Amar Deep. Een lage entree voert naar een binnenplaats vol vuilnis. Daarboven zijn haar vertrekken, waar zij eenvoudig terneer zit te midden van overvloedig kroost, een schoonmoeder en wat zusjes.”De koning vroeg aan zijn ministers: “Hoe komt het toch dat zo weinig van het geld dat wij ontvangen uiteindelijk in de staatskas terecht komt?” De minister van financiën stond op, haalde een ijsblokje en gaf dat door. ledereen hield het even in zijn handen. Toen het de koning had bereikt, was het voor driekwart gesmolten.

Beethoven in DarjeelingIn 1990 verscheen ‘Beethoven in Darjeeling’. Het boek bevat eenzelfde soort verhalen als De Lotuseters, zie het als vervolg daarop. De verhalen verschenen ook in NRC Handelsblad en in het tijdschrift Himalaya.

De flaptekst:

Cas de Stoppelaar speelt op een kapotte vleugel Beethovens Mondscheinsonate in ‘The Planters Club’ van Darjeeling, en weet – ondanks het gemis van een c, een dis en een fis – zijn Britse gastvrouw te ontroeren.Onder neerstortende rotsblokken op de grens van Tibet redt hij het leven van een Chinese ambtenaar en daarom wordt hij in Lhasa tot Held van de Volksrepubliek gepromoveerd.Het Casino van Kathmandu; zijn vriend de Brahmaan die bijna god is; zijn oude vader tijdens de revolutie in Dacca; de Nepalees die door een tijger wordt opgegeten – geschilderd vanaf dit brede palet is ‘Beethoven in Darjeeling’ een aantrekkelijke bundel geestige verhalen.