Kernfysicus Piet Mulders: “De theorie voor Alles of Niets.”

NRC Handelsblad 10-7-1990 — ‘De theorie voor alles of niets’ is de titel van de inaugurale rede, die Piet Mulders, buitengewoon hoogleraar in de ‘theore­tische intermediaire-energie fysica’ aan de VU, vorige maand hield. Hoe belangrijk is het niets voor het alles? Continue reading “Kernfysicus Piet Mulders: “De theorie voor Alles of Niets.””

Het Fraude-Virus – Symposium over foute wetenschappelijke verslaggeving

NRC Handelsblad 28-11-1989 – Hoe betrouwbaar is de verslaggeving over wetenschap in de krant en op de televisie? De Cursus wetenschaps-correspondentie (met als doel de wetenschappelijk onderzoeker minder onleesbaar te laten schrijven) bestaat al vele jaren, maar verwisselde afgelopen vrijdag haar juridische gedaante tot die van een stichting, teneinde de subsidie-stroom enigszins op gang te helpen. Continue reading “Het Fraude-Virus – Symposium over foute wetenschappelijke verslaggeving”

Manfred Eigen: “De grens tussen leven en niet-leven is een faseovergang.”

NRC Handelblad 17-10-1989 —  Manfred Eigen, Nobelprijswinnaar in de Scheikunde 1967, ontwikkelde een evolutie-reactor, en legt uit uit hoe logisch evolutie is als je maar in héél veel dimensies denkt: “Als alle mutaties toevallig waren, zouden we hier niet zitten.” Continue reading “Manfred Eigen: “De grens tussen leven en niet-leven is een faseovergang.””

Philips’ onderzoeker Hendrik Casimir: “Wij jongere fysici waren in hoge mate arrogant”

NRC Handelsblad 9-5-1989 — Volgende maand belegt de TU Eindhoven de conferentie: ‘Casimir 80 Years Old’. Vraaggesprek met de leerling van Ehrenfest en Bohr die zijns ondanks directeur van het beroemde ‘Philips Nat-lab’ werd. “Als je erg ver­knocht was aan de klassieke natuurkunde was het moeilijk om je gelukkig te voelen met de quantummechani­ca.” Continue reading “Philips’ onderzoeker Hendrik Casimir: “Wij jongere fysici waren in hoge mate arrogant””

Kernfysicus Abraham Pais: “Ik heb géén liefste deeltje…”

NRC Handelsblad 27-12-1988 — De kernfysicus Abraham Pais schreef ‘Subtle is the Lord’, de schitterende biografie over Albert Einstein. “Om de schoonheid van Einsteins relativiteitstheorie in te zien moet je wel een beetje vooropleiding hebben genoten. Dan begrijp je pas hoe vreselijk mooi het is dat al die verschijnselen in een kleine formule passen.” Continue reading “Kernfysicus Abraham Pais: “Ik heb géén liefste deeltje…””

Hypnosecongres: “Hypnotiseerbaarheid is grotendeels aangeboren.”

NRC Handelsblad 23-8-1988 — Een bemoedigend en interessant aspect van het internationale con­gres Hypnosis and Psychosomatic Medicine, dat vorige week in den Haag werd gehouden, vond ik dat samenwerking tussen psychologen en fysiologen op dit gebied tot vruchtbare – en meetbare – resul­taten kan leiden. Continue reading “Hypnosecongres: “Hypnotiseerbaarheid is grotendeels aangeboren.””

De Vierde Dimensie – een mislukte zoektocht naar de Hyperrealiteit

NRC Handelsblad 28-12-1985 — Ons ruimtelijk beleven heeft zijn grenzen – maar ligt dat aan ons of aan de ruimte? Leven wij in een driedimensionale schil van het vierdimensionaal? Maar als dat zo is, bestaan wij dan wel? Van punt naar hyperkubus: op zoek naar de juiste verhoudingen. Continue reading “De Vierde Dimensie – een mislukte zoektocht naar de Hyperrealiteit”

Leidse Astronomie jubileert: “Einstein’s haardos staat zoals gebruikelijk recht overeind.”

NRC Handelsblad 10-11-1983 — De Leidse Sterrewacht – zónder n –  bestaat dit jaar 350 jaar, een heugelijk feit dat zal worden gevierd. De geschiedenis van de Leidse sterrenkunde gaat echter nog verder terug: tot omstreeks de oprichting van de Leidse universiteit in 1575, en zeker tot het jaar 1600 toen Willebrord Snellius toestemming kreeg om lessen in de sterrenkunde te geven. Continue reading “Leidse Astronomie jubileert: “Einstein’s haardos staat zoals gebruikelijk recht overeind.””

Rupert Sheldrake’s “morfologische resonantie” trilt na – en doet rillen.

NRC Handelsblad 30-6-1983 — Is een levende taal – bijvoorbeeld Turks – voor een buitenstaander gemakkelijker te leren dan een dode? Volgens de theorie van de formatieve causatie wel. Zelfs wanneer men nooit met Turks-sprekenden in aanraking komt blijkt het Turks – omdat het bestaat – een geheime uitstraling te hebben. Net zoals bestaande kristallen invloed uitoefenen op de vorm van andere kristallen. Mystieke onzin? Mogelijk. Enkele harde wetenschappers zijn echter serieus op zoek. Continue reading “Rupert Sheldrake’s “morfologische resonantie” trilt na – en doet rillen.”

Anthoni Leeuwenhoek: “De Vrouw moge toebrengen om­ Mannelijk Saet te ontfan­gen.”

NRC Handelsblad 11-11-1982 – Antonj Leewenhoeck, Anthoni Leeuwenhoek of Anthoni van Leeuwenhoek – niemand was erg consistent in de spelling, ook de beroemde lenzenslijper zelf niet. Vorige week was het 350 jaar geleden dat de man werd geboren die voor het eerst bacteriën waarnam. Een eenvoudig koopman, die de geleerden van zijn tijd versteld deed staan door wat hij met zijn lenzen zag. Continue reading “Anthoni Leeuwenhoek: “De Vrouw moge toebrengen om­ Mannelijk Saet te ontfan­gen.””

Narcose: “Sla met de kracht die een amandel kan bre­ken, doch laat de schedel intact.”

NRC Handelsblad 1-5-1982 – De komende week (5-8 mei) wordt in Rotterdam het allereerste congres over moderne anesthesie gehouden. Het vak is ra­zendsnel volwassen ge­worden en mag op een grote mate van technische perfectie bogen. De aanzet tot al dit fraais werd gegeven door enkele roekelozen, die gretig nieuwe gassen en stoffen op zichzelf bleven uitpro­beren. Het verging hen minder voorspoedig dan hun bloeiende vindingen. Van wurging tot “telt u even rustig tot tien, ja”. Eén, twee, drie, vie… Continue reading “Narcose: “Sla met de kracht die een amandel kan bre­ken, doch laat de schedel intact.””

De Wageningse Prof. Drs. J.D. van Mansvelt: “Alternatieve landbouw is lekker moeilijk.”

NRC Handelsblad 18-7-1981 – Er is landbouw en alternatieve landbouw, en de laatste tak heeft met de benoeming van drs. JanDiek van Mansvelt tot hoogleraar in Wageningen voor de eerste maal vaste voet gekregen binnen de wetenschap. Gefronste wenkbrauwen begroeten de nieuwe hoogleraar, niet alleen van traditioneel-wetenschappelijke zijde, maar ook van alternatieve kant. Wat zijn de kosmische invloeden op pasgezaaid graan? En wat is het verschil tussen wetenschap en bijgeloof? Een interview. Continue reading “De Wageningse Prof. Drs. J.D. van Mansvelt: “Alternatieve landbouw is lekker moeilijk.””

Het perpetuum mobile van Wessel Ganzevoort: ‘Als dat ding gaat draaien, pleeg ik zelfmoord’

NRC Handelsblad 10-6-1981 — In Schilde, even buiten Antwerpen, staat het mechaniek klaar dat ons voorgoed van het knellende energieprobleem moet verlossen. Het gaat om een ingenieus toestel dat de eeuwigdurende beweging in zich draagt. Vijfentwintig jaar en één miljoen Belgische franken heeft de ontwerper erin geïnvesteerd. En ook een beetje ‘hulp van boven’. Continue reading “Het perpetuum mobile van Wessel Ganzevoort: ‘Als dat ding gaat draaien, pleeg ik zelfmoord’”

Klimaatverandering – ‘t kan vriezen, ‘t kan dooien

NRC Handelsblad 7-3-1981 – Deskundigen op het gebied van Neerlands meest geliefde gespreksonderwerp – het weer – kunnen worden verdeeld in twee groepen: zij die menen dat de gemiddelde temperatuur op aarde in de nabije toekomst langzaam maar zeker zal stijgen en zij die geloven dat er een nieuwe IJstijd voor de deur staat. Als de eersten gelijk krijgen zullen de dijken met zeker vijf meter moeten worden verhoogd om het smeltwater van de poolkappen uit onze polders te houden; in het tegenovergestelde geval zal door het aangroeien van diezelfde poolkappen de Noordzee worden leeggezogen, zodat de bouw van de Kanaaltunnel achterwege zou kunnen blijven. Continue reading “Klimaatverandering – ‘t kan vriezen, ‘t kan dooien”

Een Sluipwesp op een haarloze Rus – biologische insectenbestrijding

NRC Handelsblad 17-9-1977 – Na de oorlog nam hel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen overal ter wereld sterk toe. Toen in de jaren zestig bleek dat het onafbreekbare gif DDT letterlijk overal voorkwam – of het nu poolijs, moedermelk of roofvogels waren – werd de roep om ‘schonere’ methodes om plagen te bestrijden steeds sterkt sterker. Hieronder twee verhalen waaruit blijkt dat biologen en chemici de roep hebben gehoord. Continue reading “Een Sluipwesp op een haarloze Rus – biologische insectenbestrijding”