Kernfysicus Piet Mulders: “De theorie voor Alles of Niets.”

NRC Handelsblad 10-7-1990 — ‘De theorie voor alles of niets’ is de titel van de inaugurale rede, die Piet Mulders, buitengewoon hoogleraar in de ‘theore­tische intermediaire-energie fysica’ aan de VU, vorige maand hield. Hoe belangrijk is het niets voor het alles? Continue reading “Kernfysicus Piet Mulders: “De theorie voor Alles of Niets.””

Philips’ onderzoeker Hendrik Casimir: “Wij jongere fysici waren in hoge mate arrogant”

NRC Handelsblad 9-5-1989 — Volgende maand belegt de TU Eindhoven de conferentie: ‘Casimir 80 Years Old’. Vraaggesprek met de leerling van Ehrenfest en Bohr die zijns ondanks directeur van het beroemde ‘Philips Nat-lab’ werd. “Als je erg ver­knocht was aan de klassieke natuurkunde was het moeilijk om je gelukkig te voelen met de quantummechani­ca.” Continue reading “Philips’ onderzoeker Hendrik Casimir: “Wij jongere fysici waren in hoge mate arrogant””

Kernfysicus Abraham Pais: “Ik heb géén liefste deeltje…”

NRC Handelsblad 27-12-1988 — De kernfysicus Abraham Pais schreef ‘Subtle is the Lord’, de schitterende biografie over Albert Einstein. “Om de schoonheid van Einsteins relativiteitstheorie in te zien moet je wel een beetje vooropleiding hebben genoten. Dan begrijp je pas hoe vreselijk mooi het is dat al die verschijnselen in een kleine formule passen.” Continue reading “Kernfysicus Abraham Pais: “Ik heb géén liefste deeltje…””

Chimp-ambassadrice Jane Goodall: “Nee, ik liep niet naakt door de Jungle!”

NRC Handelsblad 19-3-1988 — De wintertuin van het Grand Hotel in Stockholm zit stampvol vol belangrijke Zweden in gala. Ordetekenen sieren de revers van de als pinguïn verklede mannen, het kippenvel staat op de blote schouders van dames in ruisende zijde. Het volkslied wordt gezongen wanneer Carl Gustaf, koning der Zweden, binnenschrijdt met koningin Silvia aan zijn zijde, bloemen in heur haar. Continue reading “Chimp-ambassadrice Jane Goodall: “Nee, ik liep niet naakt door de Jungle!””

Palaeontoloog Richard Leakey: “In mijn vak worden grote fouten gemaakt.”

NRC Handelsblad, 8-3-1988 — Het luisteren naar een lezing van de paleontoloog Richard Leakey is een plezierige ervaring. Hij is een charmante persoonlijkheid, en hoewel zulke maatstaven in de wetenschappelijke omgangsvormen geen rol van betekenis mogen spelen, is het tijdens zijn voordracht in het Klein Auditorium te Leiden zeker meegenomen. Continue reading “Palaeontoloog Richard Leakey: “In mijn vak worden grote fouten gemaakt.””

Oxford’s atheist Richard Dawkins: “Wij zijn het product van de minste weerstand.”

NRC Handelblad 20-2-1988 — Ter voorbereiding van het vraaggesprek dient de geest getemd. De stille galerijen van het Zoölogisch Museum in Oxford bieden de juiste omgeving. Dawkins’ boek gaat over evolutiesoftware en de oneindig-dimensionale genetische ruimte – Darwin’s evolutie daarentegen is tastbaar aanwezig in het Victoriaanse museum, overzichtelijk en warm. Het voelt aan als de leer van Newton na een verwilderende rondtocht in het rijk der quantummechanica. Continue reading “Oxford’s atheist Richard Dawkins: “Wij zijn het product van de minste weerstand.””

Manfred Eigen’s ‘Das Spiel’: “Evolutie is helemaal niet zo toevallig.”

NRC Handelsblad, 6 Juni 1987 — De portier bij het hek van het Max Planck Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen trekt even zijn wenkbrauwen op wanneer ik naar de heer Eigen vraag. “Proféssor Eigen,” corrigeert hij met nauwelijks waarneembare nadruk, “zit daar”, en hij wijst naar een zakelijk gebouw achter op het terrein. Continue reading “Manfred Eigen’s ‘Das Spiel’: “Evolutie is helemaal niet zo toevallig.””

Adriaan Kortlandt: “Jane Goodall is Linnaeus, ik ben Darwin.”

NRC Handelsblad 12-7-1986 — Prof. Dr. A. Kortlandt, emeritus-hoogleraar in de Psychologie en Ethologie der dieren aan de Universiteit van Amsterdam, is een even lenig als contro­versieel geleerde. In de jaren zestig taxeer­de hij het Maagdenhuis op beklimbaarheid, en nog steeds is hij bereid om letterlijk in de bres te sprin­gen voor zijn specialiteit: de chimpan­see. Nieuw licht op een oude hamvraag: hoe Mens is de Aap en hoe Aap de Mens? Continue reading “Adriaan Kortlandt: “Jane Goodall is Linnaeus, ik ben Darwin.””

Paleoantropobioloog Huizinga: “Maar als ik straks een stuk Homo habilis in mijn handen houd ben ik er tóch voorzichtiger mee.”

Elsevier 28-6-1986 –  Als ik na het interview vertrek, bega ik een vergissing en vraag: “Is dat een verre voorouder?” In de hoek van de gang staat een groot skelet van een aapachtig creatuur. De handen hangen lusteloos omlaag, tot op kniehoogte. Hij ziet eruit als een heel domme neef die ruzie zoekt. “Nee,” zegt Huizinga vriendelijk, “dat is een Orang oetan.” De professor wijst op de lange armen, en ook het gebit heeft weinig beschaafds. “Maar,” zegt hij, “als je in het veld bij een opgraving zo’n stukje bot tegenkomt…” (hij wijst een decimeter Orang oetan dijbeen aan)” … dan weet je werkelijk niet of je nu te maken hebt met een mens, een aap of iets ertussenin. Dat is dan heel, heel moeilijk.” Continue reading “Paleoantropobioloog Huizinga: “Maar als ik straks een stuk Homo habilis in mijn handen houd ben ik er tóch voorzichtiger mee.””

Professor Michael Ruse: “Onze et­hiek is gewoon geëvolueerd, net zoals een penis.”

NRC Handelsblad 29-3-1986 — Wat is goed, wat kwaad? Wie kan zich opwerpen als scheidsrechter sinds God dood schijnt te zijn? Aan welk gezag kan de twijfelende mens zich nog vastklampen sinds ook degenen die boven hem zijn gesteld zich steeds vaker schuldig blijken te maken aan onoorbare praktijken, malversaties en corruptie? Zijn normen langzamerhand abnormaal geworden en is ethiek ouderwets?
Continue reading “Professor Michael Ruse: “Onze et­hiek is gewoon geëvolueerd, net zoals een penis.””

Prof. Zenon Kulpa: “Wij zouden graag even verweekt zijn als jullie.”

NRC Handelsblad 15-11-1984 — Kan een computer echt zien? Met die vraag houdt de Poolse geleerde Prof. Zenon Kulpa zich al jaren bezig. ‘Iconics‘ noemt hij zijn wetenschap. Onlangs bracht hij een bezoek aan Nederland en gaf hij enkele lezingen. Tevens hielp hij bij de voorbereiding van de tentoonstelling ‘Onmogelijke figuren’ die de Stichting Ars et Mathesis in 1986 wil houden.

Continue reading “Prof. Zenon Kulpa: “Wij zouden graag even verweekt zijn als jullie.””

Sherpa Tenzing 30 jaar na de eerste beklimming van de Everest: ‘Ik voelde dat niets in mijn leven meer hetzelfde zou zijn’

NRC Handelsblad 28-5-1983 – Morgen is het dertig jaar geleden dat de Mount Everest werd bedwongen. De Nieuwzeelander Edmund Hillary en de Nepalees Tenzing Norgay bereikten op 29 mei 1953, als leden van een Engelse expeditie onder leiding van John Hunt, het tot dan toe onberoerde ‘dak van de wereld’. Het duurde drie dagen voordat het nieuws tot de westerse wereld was doorgedrongen, maar toen werd de kroning van koningin Elizabeth er ook bijna door overschaduwd: ‘THIS ALL AND EVEREST TOO’, luidde een krantenkop.
Hoe heeft die gebeurtenis ingegrepen in het leven van de helden van toen? Ontmoeting met twee topfiguren. Continue reading “Sherpa Tenzing 30 jaar na de eerste beklimming van de Everest: ‘Ik voelde dat niets in mijn leven meer hetzelfde zou zijn’”

Bioloog prof. dr. M. Jeuken S.J.: “Ik ben met verticale draadjes verbonden met God.”

NRC Handelsblad 4-2-1982 — Het probleem Schepping óf Evolutie is weer actueel geworden. Is de wereld geschapen in zes dagen, of is de omgeving waarin wij leven tot stand gekomen in 4,7 miljard jaar? In de Amerikaanse staat Arkansas moet ‘creation science’ op scholen evenveel aandacht krijgen als de ‘evolutie wetenschap’. Het probleem lijkt altijd: schepping óf evolutie. Hoe ver­enigt iemand beide denkbeelden? De visie van theoretisch-bioloog professor Marius Jeuken S.J. Continue reading “Bioloog prof. dr. M. Jeuken S.J.: “Ik ben met verticale draadjes verbonden met God.””

De Wageningse Prof. Drs. J.D. van Mansvelt: “Alternatieve landbouw is lekker moeilijk.”

NRC Handelsblad 18-7-1981 – Er is landbouw en alternatieve landbouw, en de laatste tak heeft met de benoeming van drs. JanDiek van Mansvelt tot hoogleraar in Wageningen voor de eerste maal vaste voet gekregen binnen de wetenschap. Gefronste wenkbrauwen begroeten de nieuwe hoogleraar, niet alleen van traditioneel-wetenschappelijke zijde, maar ook van alternatieve kant. Wat zijn de kosmische invloeden op pasgezaaid graan? En wat is het verschil tussen wetenschap en bijgeloof? Een interview. Continue reading “De Wageningse Prof. Drs. J.D. van Mansvelt: “Alternatieve landbouw is lekker moeilijk.””

Professor Fred Polak: “Alles wat ik heb voorspeld is uitgekomen.”

NRC Handelsblad, 11-10-1980 – Jarenlang was hij met zijn opzienbarende uitspraken in het nieuws: Fred G. Polak, wetenschappelijk — of, volgens sommigen, onwetenschappelijk — toekomstvoorspeller. Nu is het stil geworden rond de schrijver van zulke geruchtmakende boeken als ‘De toekomst is verleden tijd’ en het standaardwerk ‘Prognostica’, maar in Amerika komt zijn werk steeds meer in de belangstelling. Is Fred Polak de provocerende nar die zijn tegenstanders in hem zien? Portret van een man die aan het specialistisch denken is ontstegen – de futuroloog die zijn ideaal aan de Renaissance ontleent. Continue reading “Professor Fred Polak: “Alles wat ik heb voorspeld is uitgekomen.””

Luitenant ter Zee Drs Flip Bosscher: “Ik heb mijn pen niet aan de Marine verkocht.”

NRC Handelsblad 24-5-1980 – De twee broers Flip en Doeko Bosscher studeerden beiden geschiedenis. Doeko Bosscher promoveerde onlangs op een dissertatie over de Anti-Revolutionaire Partij in de jaren 1939-1952. Flip Bosscher werkt aan een publikatie over de Koninklijke Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. Continue reading “Luitenant ter Zee Drs Flip Bosscher: “Ik heb mijn pen niet aan de Marine verkocht.””