Prof. Zenon Kulpa: “Wij zouden graag even verweekt zijn als jullie.”

NRC Handelsblad 15-11-1984 — Kan een computer echt zien? Met die vraag houdt de Poolse geleerde Prof. Zenon Kulpa zich al jaren bezig. ‘Iconics‘ noemt hij zijn wetenschap. Onlangs bracht hij een bezoek aan Nederland en gaf hij enkele lezingen. Tevens hielp hij bij de voorbereiding van de tentoonstelling ‘Onmogelijke figuren’ die de Stichting Ars et Mathesis in 1986 wil houden.

Continue reading “Prof. Zenon Kulpa: “Wij zouden graag even verweekt zijn als jullie.””

De indiscrete computer – tips van een Meesterkraker

NRC Handelsblad 8-10-1983 – Computerkraken beginnen ook in Nederland de gemoederen meer en meer bezig te houden. Komende week is dit een thema van de ASI-leergangen 1983, een coproductie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en het Nederlands Genootschap voor Informatica. De titel van de leergang, ‘In de ban van de fout’, is ontleend aan de Delftse oratie van Prof. Herschberg, een befaamde systeemkraker. Hij spreekt over ‘Misbruik, vervuiling en ondoordringbaarheid van computers.’ Continue reading “De indiscrete computer – tips van een Meesterkraker”

Schaken – Jan Hein Donner tegen de Computer: Protoplasme versus de transistor.

NRC Handelsblad 4-3-1982 — Kan een schaakcomputer denken? Neen… zeggen som­mige schakers, die het verschil tussen mens en machine niet graag prijsgeven. “De mens beschikt over instinct en intuïtie, en dat heeft een machine niet.” Maar, ook intuïtie is aan regels gebonden – zij het dat wij die op onbewust niveau hanteren.
We zullen meer moeten weten over de processen die aan het menselijk denken ten grondslag liggen, een jonge wetenschap die de cognitive science wordt genoemd. Misschien zal ooit blijken dat mensenhersens eigenlijk als een soort computer werken en dat het verschil minder evident is dan we dachten.
Vandaag wordt aan de TH-Delft een symposium gehouden over kunstmatige intelligentie, ter ere van het 25-jarig be­staan van de wiskunde-studievereniging Christaan Huy­gens. Morgen zal Hein Donner het in een trans-Atlantische match opnemen tegen zijn grootste rivaal: de schaakcomputer. Wat of wie zal er winnen: het protoplasma of de halfgelei­der? Continue reading “Schaken – Jan Hein Donner tegen de Computer: Protoplasme versus de transistor.”

G.O.D. Almachtig: Een gedivinificeerde computer van 80 mega-turing.

NRC Handelsblad 19-12-1981 – Ana, gravin van Lovela­ce, dochter van Lord By­ron, zei over Charles Babbage’s ‘Analytische Machine’, dat deze “algebraï­sche patronen weeft zoals een weefgetouw bloemen en bladeren.”  Zij zei ook: “Hij zal nooit iets kun­nen wat wij er niet eer­der hebben ingestopt.”
Dit misverstand houdt al honderdvijftig jaar stand. Kunnen ze straks de stek­ker in God steken? Een Kerst-reportage uit de vol­gende eeuw. Continue reading “G.O.D. Almachtig: Een gedivinificeerde computer van 80 mega-turing.”

Het innerlijk leven van de computer: “Of je gelooft in mij, of in god.”

NRC Handelsblad 20-9-1980 – Over het innerlijk leven van de computer doen steeds vreemdere verhalen de ronde. Zij verslaan ons met schaken, geven elkaar les en planten zich voort. Maar hoe menselijk is het kunstmatige brein? En hoe onmenselijk?
Een rondgang door de stille wereld van input en output, waar de Turingtest het menselijkheidsgehalte bepaalt, en de ‘waarom-schakelaar’ vol spanning wordt afgewacht. Computo ergo sum?
Door Cas de Stoppelaar en Simon Rozendaal Continue reading “Het innerlijk leven van de computer: “Of je gelooft in mij, of in god.””