Alle artikelen

Everest vijftig jaar: “Dit gedoe maakt alpinisme tot een onbeschaafd soort bezigheid.”

NRC Handelsblad 1–6–1993 – De taxichauffeur in Wales wijst op onze koffers die in een rijtje naast zijn auto klaar staan om te worden ingeladen: ‘All this?’ ‘And Everest too!’ zeg ik.  De man kijkt me zonder begrip aan. Wie kent niet – zeker in Engeland – deze kop in The Times van veertig jaar geleden, op 2 juni 1953, toen Koningin Elizabeth werd gekroond en tegelijk wereldkundig werd gemaakt dat Hillary en Tenzing de Mount Everest hadden beklommen?

Continue reading “Everest vijftig jaar: “Dit gedoe maakt alpinisme tot een onbeschaafd soort bezigheid.””

Mysterie van het verdwenen jongensboek: “Moord in de Himalaya”

NRC Handelsblad 25-7-1992 – Het Mysterie van het Verdwenen Jongensboek. Waar zijn toch de jongensboeken gebleven, zoals ze in de dagen van weleer werden geschreven en geïllustreerd? NRC Handelsblad laat dit fenomeen een zomer lang herleven. Deze week Cas de Stoppelaar.

Continue reading “Mysterie van het verdwenen jongensboek: “Moord in de Himalaya””

Everestbeklimmer Ronald Naar: “Ik ben absoluut niet controversieel!”

NRC Handelsblad 30-5-1992 – De verhalen zijn legio. Waar moet je beginnen? Bij het verhaal van de ijspilaar in de Khumbu gletscher, waaruit al weken lang op ongeveer tien meter hoogte een stuk tent wapperde en die tenslotte, vlak voor de ogen van Ronald Naar, omviel? Blij dat de kolos niet òp hem was gevallen, onderzocht hij de inhoud van het door de grillige icefall weer vrijgegeven kampementje, en wat trof hij aan? Een kunstbeen! Zoiets werpt toch enkele vragen op. Waarom laat iemand, die de hoogste berg ter wereld wil beklimmen, zijn benen achter?

Continue reading “Everestbeklimmer Ronald Naar: “Ik ben absoluut niet controversieel!””

Filmer Hugo van Lawick: “Niets menselijks is de chimpansee vreemd.”

NRC Handelsblad 17-4-1992 — Negenennegentig of daaromtrent procent van het DNA van chimpansees komt overeen met het menselijke. Dat is niet alleen gemeten, dat is ook goed te zien. Bijvoorbeeld in de film People of the Forest van Hugo van Lawick, over chimpansees in Tanzania, die deze week in première ging.

Continue reading “Filmer Hugo van Lawick: “Niets menselijks is de chimpansee vreemd.””

Leprabestrijding in de uithoeken van West Nepal – het Grote Helpen

NRC Handelsblad 16-4-1992 – De Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding bestaat 25 jaar. Het nieuwe project in de uithoeken van West-Nepal komt van de grond. Het ontbreekt hen aan veel, maar niet aan wil en overtuiging. Een reportage.

Continue reading “Leprabestrijding in de uithoeken van West Nepal – het Grote Helpen”

Britse Everest Expeditie 1992 – het Engelse hof als gesprekspartner.

NRC Handelsblad 7-3-1992 — Wat moet je doen om als Nederlander een Britse expeditie naar de Mount Everest te organiseren? 1- Veel theedrinken met RAF wing commanders in roze clubfauteuils op Picadilly, en 2- hardlopen tijdens de zogenaamde hash run in Kathmandu.

Continue reading “Britse Everest Expeditie 1992 – het Engelse hof als gesprekspartner.”

Kernfysicus Piet Mulders: “De theorie voor Alles of Niets.”

NRC Handelsblad 10-7-1990 — ‘De theorie voor alles of niets’ is de titel van de inaugurale rede, die Piet Mulders, buitengewoon hoogleraar in de ‘theore­tische intermediaire-energie fysica’ aan de VU, vorige maand hield. Hoe belangrijk is het niets voor het alles? Continue reading “Kernfysicus Piet Mulders: “De theorie voor Alles of Niets.””

Het Fraude-Virus – Symposium over foute wetenschappelijke verslaggeving

NRC Handelsblad 28-11-1989 – Hoe betrouwbaar is de verslaggeving over wetenschap in de krant en op de televisie? De Cursus wetenschaps-correspondentie (met als doel de wetenschappelijk onderzoeker minder onleesbaar te laten schrijven) bestaat al vele jaren, maar verwisselde afgelopen vrijdag haar juridische gedaante tot die van een stichting, teneinde de subsidie-stroom enigszins op gang te helpen. Continue reading “Het Fraude-Virus – Symposium over foute wetenschappelijke verslaggeving”

Manfred Eigen: “De grens tussen leven en niet-leven is een faseovergang.”

NRC Handelblad 17-10-1989 —  Manfred Eigen, Nobelprijswinnaar in de Scheikunde 1967, ontwikkelde een evolutie-reactor, en legt uit uit hoe logisch evolutie is als je maar in héél veel dimensies denkt: “Als alle mutaties toevallig waren, zouden we hier niet zitten.” Continue reading “Manfred Eigen: “De grens tussen leven en niet-leven is een faseovergang.””

Philips’ onderzoeker Hendrik Casimir: “Wij jongere fysici waren in hoge mate arrogant”

NRC Handelsblad 9-5-1989 — Volgende maand belegt de TU Eindhoven de conferentie: ‘Casimir 80 Years Old’. Vraaggesprek met de leerling van Ehrenfest en Bohr die zijns ondanks directeur van het beroemde ‘Philips Nat-lab’ werd. “Als je erg ver­knocht was aan de klassieke natuurkunde was het moeilijk om je gelukkig te voelen met de quantummechani­ca.” Continue reading “Philips’ onderzoeker Hendrik Casimir: “Wij jongere fysici waren in hoge mate arrogant””

Kernfysicus Abraham Pais: “Ik heb géén liefste deeltje…”

NRC Handelsblad 27-12-1988 — De kernfysicus Abraham Pais schreef ‘Subtle is the Lord’, de schitterende biografie over Albert Einstein. “Om de schoonheid van Einsteins relativiteitstheorie in te zien moet je wel een beetje vooropleiding hebben genoten. Dan begrijp je pas hoe vreselijk mooi het is dat al die verschijnselen in een kleine formule passen.” Continue reading “Kernfysicus Abraham Pais: “Ik heb géén liefste deeltje…””

Hypnosecongres: “Hypnotiseerbaarheid is grotendeels aangeboren.”

NRC Handelsblad 23-8-1988 — Een bemoedigend en interessant aspect van het internationale con­gres Hypnosis and Psychosomatic Medicine, dat vorige week in den Haag werd gehouden, vond ik dat samenwerking tussen psychologen en fysiologen op dit gebied tot vruchtbare – en meetbare – resul­taten kan leiden. Continue reading “Hypnosecongres: “Hypnotiseerbaarheid is grotendeels aangeboren.””

Zö zijn onze Koninklijke manieren in Stockholm

NRC Handelsblad 9-7-1988 – Ik was net tegenover professor Höök een stelling over de evolutie van De Mens aan het verdedigen, toen mijn rokoverhemd opensprong en al mijn borsthaar naar buiten puilde onder de verbaasde blikken van koningin Silvia. We hadden zojuist het volkslied gezongen en iedereen zat met zijn lepel klaar in de soep. Deze situatie vereiste een snelle adaptatie. Ik mompelde excuse me en trad achter een gordijn, waar ogenblikkelijk een bodyguard verscheen om te kijken of ik een pistool aan het laden was ten einde Hunne Zweedse Majesteiten om het leven te helpen.

Continue reading “Zö zijn onze Koninklijke manieren in Stockholm”

Chimp-ambassadrice Jane Goodall: “Nee, ik liep niet naakt door de Jungle!”

NRC Handelsblad 19-3-1988 — De wintertuin van het Grand Hotel in Stockholm zit stampvol vol belangrijke Zweden in gala. Ordetekenen sieren de revers van de als pinguïn verklede mannen, het kippenvel staat op de blote schouders van dames in ruisende zijde. Het volkslied wordt gezongen wanneer Carl Gustaf, koning der Zweden, binnenschrijdt met koningin Silvia aan zijn zijde, bloemen in heur haar. Continue reading “Chimp-ambassadrice Jane Goodall: “Nee, ik liep niet naakt door de Jungle!””

Palaeontoloog Richard Leakey: “In mijn vak worden grote fouten gemaakt.”

NRC Handelsblad, 8-3-1988 — Het luisteren naar een lezing van de paleontoloog Richard Leakey is een plezierige ervaring. Hij is een charmante persoonlijkheid, en hoewel zulke maatstaven in de wetenschappelijke omgangsvormen geen rol van betekenis mogen spelen, is het tijdens zijn voordracht in het Klein Auditorium te Leiden zeker meegenomen. Continue reading “Palaeontoloog Richard Leakey: “In mijn vak worden grote fouten gemaakt.””

Oxford’s atheist Richard Dawkins: “Wij zijn het product van de minste weerstand.”

NRC Handelblad 20-2-1988 — Ter voorbereiding van het vraaggesprek dient de geest getemd. De stille galerijen van het Zoölogisch Museum in Oxford bieden de juiste omgeving. Dawkins’ boek gaat over evolutiesoftware en de oneindig-dimensionale genetische ruimte – Darwin’s evolutie daarentegen is tastbaar aanwezig in het Victoriaanse museum, overzichtelijk en warm. Het voelt aan als de leer van Newton na een verwilderende rondtocht in het rijk der quantummechanica. Continue reading “Oxford’s atheist Richard Dawkins: “Wij zijn het product van de minste weerstand.””

Bedolven onder een steenlawine tussen Nepal en Tibet… Held van de Volksrepubliek!

NRC Handelsblad 13-6-1987 — Een uur voordat wij door een rotsblok bijna verpletterd zullen worden loop ik door het dorp een eindje naar beneden om onze chauffeur op te halen. Het is nog donker en het vriest licht. De weg kronkelt langs de kale barakken waar Communistisch China zijn budget travellers te slapen legt. In de wind zwaait een straatlantaarn die een groenig schijnsel afscheidt. De sfeer is luguber, zeker ook door de herrie die de vallende stenen maken: dof gedonder in het donker schuin boven ons. De hele nacht door. Continue reading “Bedolven onder een steenlawine tussen Nepal en Tibet… Held van de Volksrepubliek!”

Manfred Eigen’s ‘Das Spiel’: “Evolutie is helemaal niet zo toevallig.”

NRC Handelsblad, 6 Juni 1987 — De portier bij het hek van het Max Planck Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen trekt even zijn wenkbrauwen op wanneer ik naar de heer Eigen vraag. “Proféssor Eigen,” corrigeert hij met nauwelijks waarneembare nadruk, “zit daar”, en hij wijst naar een zakelijk gebouw achter op het terrein. Continue reading “Manfred Eigen’s ‘Das Spiel’: “Evolutie is helemaal niet zo toevallig.””

200 Jaar Mont Blanc beklimming: “Een Loeiend Zoomerwoud vol Waldhoorns.”

NRC Handelsblad 9-8-1986 – Niemand weet hoe lang de Mont Blanc (sinds vo­rige week min of meer exact 4.804,4 meter hoog) er al staat. Gistermiddag was het wel precies tweehonderd jaar geleden dat voor het eerst een mens voet zette op zijn sinds miljoenen jaren ongenaakbare top. Pioniers op Europa’s hoogtepunt waren de koene klimmers Jacques Balmat en Michel Gabriel Paccard. In hun voetsporen trok Cas de Stoppelaar zijn bergschoenen aan en be­gon met andere pelgrims aan de bestijging. Continue reading “200 Jaar Mont Blanc beklimming: “Een Loeiend Zoomerwoud vol Waldhoorns.””

Adriaan Kortlandt: “Jane Goodall is Linnaeus, ik ben Darwin.”

NRC Handelsblad 12-7-1986 — Prof. Dr. A. Kortlandt, emeritus-hoogleraar in de Psychologie en Ethologie der dieren aan de Universiteit van Amsterdam, is een even lenig als contro­versieel geleerde. In de jaren zestig taxeer­de hij het Maagdenhuis op beklimbaarheid, en nog steeds is hij bereid om letterlijk in de bres te sprin­gen voor zijn specialiteit: de chimpan­see. Nieuw licht op een oude hamvraag: hoe Mens is de Aap en hoe Aap de Mens? Continue reading “Adriaan Kortlandt: “Jane Goodall is Linnaeus, ik ben Darwin.””

Paleoantropobioloog Huizinga: “Maar als ik straks een stuk Homo habilis in mijn handen houd ben ik er tóch voorzichtiger mee.”

Elsevier 28-6-1986 –  Als ik na het interview vertrek, bega ik een vergissing en vraag: “Is dat een verre voorouder?” In de hoek van de gang staat een groot skelet van een aapachtig creatuur. De handen hangen lusteloos omlaag, tot op kniehoogte. Hij ziet eruit als een heel domme neef die ruzie zoekt. “Nee,” zegt Huizinga vriendelijk, “dat is een Orang oetan.” De professor wijst op de lange armen, en ook het gebit heeft weinig beschaafds. “Maar,” zegt hij, “als je in het veld bij een opgraving zo’n stukje bot tegenkomt…” (hij wijst een decimeter Orang oetan dijbeen aan)” … dan weet je werkelijk niet of je nu te maken hebt met een mens, een aap of iets ertussenin. Dat is dan heel, heel moeilijk.” Continue reading “Paleoantropobioloog Huizinga: “Maar als ik straks een stuk Homo habilis in mijn handen houd ben ik er tóch voorzichtiger mee.””

Professor Michael Ruse: “Onze et­hiek is gewoon geëvolueerd, net zoals een penis.”

NRC Handelsblad 29-3-1986 — Wat is goed, wat kwaad? Wie kan zich opwerpen als scheidsrechter sinds God dood schijnt te zijn? Aan welk gezag kan de twijfelende mens zich nog vastklampen sinds ook degenen die boven hem zijn gesteld zich steeds vaker schuldig blijken te maken aan onoorbare praktijken, malversaties en corruptie? Zijn normen langzamerhand abnormaal geworden en is ethiek ouderwets?
Continue reading “Professor Michael Ruse: “Onze et­hiek is gewoon geëvolueerd, net zoals een penis.””

De Vierde Dimensie – een mislukte zoektocht naar de Hyperrealiteit

NRC Handelsblad 28-12-1985 — Ons ruimtelijk beleven heeft zijn grenzen – maar ligt dat aan ons of aan de ruimte? Leven wij in een driedimensionale schil van het vierdimensionaal? Maar als dat zo is, bestaan wij dan wel? Van punt naar hyperkubus: op zoek naar de juiste verhoudingen. Continue reading “De Vierde Dimensie – een mislukte zoektocht naar de Hyperrealiteit”

Graham Cairns-Smith: “De eerste genen waren klei-kris­tallen.”

NRC Handelsblad 1-8-1985 — Over de oorsprong van het le­ven op aarde zijn vele theorieën, en zij wedijveren met elkaar in de mate waarin zij onze fantasie op de proef stellen. Tegen de tijd dat een zoeken­de zijn geloof in God opzegt (en be­sluit om de evolutie-biologie te raad­plegen om enige ontstane leemtes op te vullen) wordt het probleem nijpend. Wie zijn wij? Waartoe is alles op aar­de verschenen? En: waaruit is alles ontstaan? Continue reading “Graham Cairns-Smith: “De eerste genen waren klei-kris­tallen.””

Prof. Zenon Kulpa: “Wij zouden graag even verweekt zijn als jullie.”

NRC Handelsblad 15-11-1984 — Kan een computer echt zien? Met die vraag houdt de Poolse geleerde Prof. Zenon Kulpa zich al jaren bezig. ‘Iconics‘ noemt hij zijn wetenschap. Onlangs bracht hij een bezoek aan Nederland en gaf hij enkele lezingen. Tevens hielp hij bij de voorbereiding van de tentoonstelling ‘Onmogelijke figuren’ die de Stichting Ars et Mathesis in 1986 wil houden.

Continue reading “Prof. Zenon Kulpa: “Wij zouden graag even verweekt zijn als jullie.””

Everest 1984 – de zoekgeraakte vlag van V&D

NRC Handelsblad 10-10-1984 – De grappigste tegenslag bij de gisteren geslaagde Nederlandse Mount Everest-expeditie is het incident met de vlag van V&D. Dit winkelbedrijf, dat met een goede neus voor publiciteit een bedrag van 25.000 gulden bood om haar dundoek met het bekende bruine logo op de top van de Everest te doen wapperen, werd op een gegeven moment verwittigd van het feit, dat de vlag ergens tussen Schiphol en het basiskamp van de expeditie was zoekgeraakt. Continue reading “Everest 1984 – de zoekgeraakte vlag van V&D”

Terugkeer der Dinosauriërs: “Iedereen vindt maar botten tegenwoordig.”

NRC Handelsblad 22-9-1984 – Nederland is nooit rijk aan dinosaurussen ge­weest: te jong. De come­back van de pre-legendari­sche giganten gaat dan ook een beetje aan ons land voorbij. Maar elders op de wereld graaft en theoretiseert men er lustig op los. Enge­land mag met recht en reden de bakermat van de herlevende belangstelling worden genoemd. Daarheen dus voor het antwoord op de vraag: wat is eigenlijk een Dino­saurus? Continue reading “Terugkeer der Dinosauriërs: “Iedereen vindt maar botten tegenwoordig.””

Alfred Wegener – Een Machtig Kruipen der Continenten werd hem fataal.

NRC Handelsblad 19-7-1984 — Het Rijksmuseum voor Geologie en Mineralogie te Leiden wijdt deze maanden een uitgebreide tentoonstelling aan het fenomeen van de bewegende continenten. De theorie werd onlangs definitief bewezen: met laserstralen en satellieten is op de centimeter nauwkeurig bepaald hoeveel de werelddelen zich jaarlijks verplaatsen. Maar minstens zo interessant is de ontstaansgeschiedenis van de theorie. Continue reading “Alfred Wegener – Een Machtig Kruipen der Continenten werd hem fataal.”

De Griezelroman der Somnambulanten – Sluimerend aan de Wandel

NRC Handelsblad 31-12-1983 – De ogen wijd open, de blik niets ziend. Met dronkenlappen hebben slaapwandelaars een komische aanblik gemeen. Psychiatrisch onderzoek – onder meer bij Amerikaanse cadetten – heeft echter een achtergrond van ernstige psychische afwijkingen blootgelegd. Somnambulisme, een raadselachtig ziektebeeld en een nachtelijke dreiging, die niet alleen mariniers uit de boot doet vallen. Continue reading “De Griezelroman der Somnambulanten – Sluimerend aan de Wandel”

Leidse Astronomie jubileert: “Einstein’s haardos staat zoals gebruikelijk recht overeind.”

NRC Handelsblad 10-11-1983 — De Leidse Sterrewacht – zónder n –  bestaat dit jaar 350 jaar, een heugelijk feit dat zal worden gevierd. De geschiedenis van de Leidse sterrenkunde gaat echter nog verder terug: tot omstreeks de oprichting van de Leidse universiteit in 1575, en zeker tot het jaar 1600 toen Willebrord Snellius toestemming kreeg om lessen in de sterrenkunde te geven. Continue reading “Leidse Astronomie jubileert: “Einstein’s haardos staat zoals gebruikelijk recht overeind.””

De indiscrete computer – tips van een Meesterkraker

NRC Handelsblad 8-10-1983 – Computerkraken beginnen ook in Nederland de gemoederen meer en meer bezig te houden. Komende week is dit een thema van de ASI-leergangen 1983, een coproductie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en het Nederlands Genootschap voor Informatica. De titel van de leergang, ‘In de ban van de fout’, is ontleend aan de Delftse oratie van Prof. Herschberg, een befaamde systeemkraker. Hij spreekt over ‘Misbruik, vervuiling en ondoordringbaarheid van computers.’ Continue reading “De indiscrete computer – tips van een Meesterkraker”

Vliegent Hart – Schat Ahoy!

NRC Handelsblad 13-8-1983 — Afgelopen zondag werd er een spectaculaire goudvondst gedaan op het wrak van ‘t Vliegent Hart, een twee en een halve eeuw geleden gezonken schip van de VOC. Vrijwel onmiddellijk ontspon zich een discussie tussen het ministerie van WVC en dat van financiën over de verdeling van de opbrengst: niet minder dan negentig procent voor de Britse bergers en slechts tien procent voor de rechtmatige bezitter van de schat, de Nederlandse Staat. Maar afgezien van die discussie: de opwinding over de vondst die boven water is gekomen is er niet minder om. Twee weken geleden maakte Cas de Stoppelaar een dag mee uit het leven van John Rose, de leider van het bergingsteam. Ooggetuigeverslag van een pecuniaire reddingsoperatie. Continue reading “Vliegent Hart – Schat Ahoy!”

Rupert Sheldrake’s “morfologische resonantie” trilt na – en doet rillen.

NRC Handelsblad 30-6-1983 — Is een levende taal – bijvoorbeeld Turks – voor een buitenstaander gemakkelijker te leren dan een dode? Volgens de theorie van de formatieve causatie wel. Zelfs wanneer men nooit met Turks-sprekenden in aanraking komt blijkt het Turks – omdat het bestaat – een geheime uitstraling te hebben. Net zoals bestaande kristallen invloed uitoefenen op de vorm van andere kristallen. Mystieke onzin? Mogelijk. Enkele harde wetenschappers zijn echter serieus op zoek. Continue reading “Rupert Sheldrake’s “morfologische resonantie” trilt na – en doet rillen.”

Squadron 322: “Hoeveel moffen die niet uit de lucht heeft geschoten!”

NRC Handelsblad 18-6-1983 — Squadron 322, het oudste van de Koninklijke Lucht­macht, hield afgelopen week een reünie op de vliegbasis Leeuwarden. Van heinde en verre zou­den de oude helden van een roemruchte oorlog de veertigste verjaardag van “hun” onderdeel komen opluisteren, was de ver­wachting. Het Zaterdags Bijvoegsel vloog mee naar Leeuwar­den. Daar bleef de oorver­dovende realiteit ver ach­ter bij het legendarische verleden. Continue reading “Squadron 322: “Hoeveel moffen die niet uit de lucht heeft geschoten!””

Sherpa Tenzing 30 jaar na de eerste beklimming van de Everest: ‘Ik voelde dat niets in mijn leven meer hetzelfde zou zijn’

NRC Handelsblad 28-5-1983 – Morgen is het dertig jaar geleden dat de Mount Everest werd bedwongen. De Nieuwzeelander Edmund Hillary en de Nepalees Tenzing Norgay bereikten op 29 mei 1953, als leden van een Engelse expeditie onder leiding van John Hunt, het tot dan toe onberoerde ‘dak van de wereld’. Het duurde drie dagen voordat het nieuws tot de westerse wereld was doorgedrongen, maar toen werd de kroning van koningin Elizabeth er ook bijna door overschaduwd: ‘THIS ALL AND EVEREST TOO’, luidde een krantenkop.
Hoe heeft die gebeurtenis ingegrepen in het leven van de helden van toen? Ontmoeting met twee topfiguren. Continue reading “Sherpa Tenzing 30 jaar na de eerste beklimming van de Everest: ‘Ik voelde dat niets in mijn leven meer hetzelfde zou zijn’”

175 Jaar KNAW:'” Vivat, Crescat, Floreat Academia Vestra!”

NRC Handelsblad 7-5-1983 – Deze week bestaat de Ko­ninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 175 jaar. Opge­richt in een tijd dat ons land wetenschappelijk weinig voorstelde, bleken de Hooggeleerde, Onschatbare en Onverzettelijke initiatiefnemers uit die tijd overtuigd van hun ge­lijk.
Maar twijfel over het be­staansrecht van het insti­tuut is, lange tijd hardnek­kig gebleven.
Ook nu nog is er onduide­lijkheid over de plaats die de KNAW moet innemen in het Nederlandse wetenschapsbestel.
Geschiedenis van de moeizame afdaling van een ivoren toren. Continue reading “175 Jaar KNAW:’” Vivat, Crescat, Floreat Academia Vestra!””

The Sind Club, Karachi – Een Marco Polo Schaap als zilveren snuifdoos.

NRC Handelsblad 5-5-1983 — In gigantische holle ruim­tes, verlaten zalen met marmeren vloeren, slijten tientallen Pakistani hun dagen met een vergeten soort dienstbaarheid: het in zijn oude glorie houden van een overblijfsel uit de koloniale tijd, de Sind Club. Ook Pakistani zelf kunnen er tegenwoordig lid van zijn, zij het dat dat moeite kost en je moet weten op welk moment je wel en wanneer je beslist geen sportjasje kunt aandoen. Cas de Stoppelaar was be­zoekend lid en maakte kennis met een voormalig bolwerk van Britse heren in hun verre, warme kolo­nie. Continue reading “The Sind Club, Karachi – Een Marco Polo Schaap als zilveren snuifdoos.”

Darjeeling uit de gratie – het dreigend verval van een Edele Thee.

NRC Handelsblad 30-4-1983 — De 1e mei is een belangrijke dag in Darjeeling, aan de zuidflanken van de Himalaya. Tussen nu en half juni schieten de theestruiken in bloei — en die is bepalend voor kwaliteit en kwantiteit van ‘s werelds beste thee. Toch is niet alleen het komende voorjaar doorslaggevend voor de nabije toekomst van Darjeeling … Continue reading “Darjeeling uit de gratie – het dreigend verval van een Edele Thee.”

Anthoni Leeuwenhoek: “De Vrouw moge toebrengen om­ Mannelijk Saet te ontfan­gen.”

NRC Handelsblad 11-11-1982 – Antonj Leewenhoeck, Anthoni Leeuwenhoek of Anthoni van Leeuwenhoek – niemand was erg consistent in de spelling, ook de beroemde lenzenslijper zelf niet. Vorige week was het 350 jaar geleden dat de man werd geboren die voor het eerst bacteriën waarnam. Een eenvoudig koopman, die de geleerden van zijn tijd versteld deed staan door wat hij met zijn lenzen zag. Continue reading “Anthoni Leeuwenhoek: “De Vrouw moge toebrengen om­ Mannelijk Saet te ontfan­gen.””

De Indiase filmindustrie in Bollywood: ‘God bless, God bless met een nóg groter kassucces!’

NRC Handelsblad 11-9-1982 — In geen van de 600 films die dit jaar in India van stapel lopen wordt één kusje gewisseld. Is dat de reden dat de schone Rekha hete tranen vergiet onder het oog van de Arriflex 35IIC — of is het haar mislukte romance met Amitabh, haar drukbezette tegenspeler?
Een omfloerste blik in het filmparadijs van de deelstaat Maharashtra: een illusie in het kwadraat. Continue reading “De Indiase filmindustrie in Bollywood: ‘God bless, God bless met een nóg groter kassucces!’”

De geschiedenis van de Nederlandse kust – “In die tijd líep men naar Engeland.”

NRC Handelsblad 14-8-1982 — Eerst was er helemaal geen strand. Sterker nog, er was helemaal geen zee. De Grote Dooi na de laat­ste IJstijd zorgde ervoor dat alles toch nog net op tijd in orde kwam. Sta daar maar eens rustig bij stil in de file op weg naar een extra lang week­eind aan zee. Continue reading “De geschiedenis van de Nederlandse kust – “In die tijd líep men naar Engeland.””

De fantastische voorbereidingen van Ghandi’s Asian Games: “We hakken het zwembad gewoon op maat.”

NRC Handelsblad 31-7-1982 – In India vinden vanaf 19 november a.s. voor de negende keer de Aziatische Spelen plaats. Speciaal voor de verwachte 5000 sportlieden uit 30 landen worden momenteel zes nieuwe stadions en sporthallen gebouwd. Daar wordt in de zinderende hitte iets groots verricht door arbeiders die soms wel drie gulden per dag verdienen. Donkere ogen kijken – emotieloos – de verslaggever aan. Continue reading “De fantastische voorbereidingen van Ghandi’s Asian Games: “We hakken het zwembad gewoon op maat.””

India’s witte bruiden – De grote vraag naar zalf voor een blanke huid.

NRC Handelsblad 6-7-1982 – Een tot de verbeelding sprekend research-succes in India is de crème Fair & Lovely. Hindustan Lever Limited (HLL), de grootste particuliere research-instelling in India, die de wonderzalf vanaf het midden der jaren zestig ontwikkelde en in 1975 ging testen op de linker (dus in de sarie verborgen) arm van vrouwen, kan zich eens te meer in de wetenschap koesteren dat met ‘basic research’ ook geld te verdienen valt: de halve winst van de afdeling zalven en zepen komt thans van Fair & Lovely. Het maakt de mensen blank. Continue reading “India’s witte bruiden – De grote vraag naar zalf voor een blanke huid.”

Indiase economie groeit: “Nederlandse bedrijven laten er kansen liggen.”

NRC Handelsblad 2-7-1982 – The Economic Times, een belangrijke ‘zakenkrant’ in India, heeft kort geleden een heel bijvoegsel gewijd aan Nederland, onder de pakkende kop: “De vertelling van de gemiste kansen”. Een windmolen, een dorpskerk en een Friese koe illustreerden dit verhaal vol Philips, Shell, Unilever en Fokker. De teneur was dat Nederland zijn kansen om in India vaste voet aan de grond te krijgen te veel laat lopen. Continue reading “Indiase economie groeit: “Nederlandse bedrijven laten er kansen liggen.””

De Gurkha’s: ‘Gesel der slagvelden’

NRC Handelsblad 26-06-1982 – Als onderdeel van de Vijfde infanterie-brigade hebben de Gurkha’s, trouwe handlangers van het Britse Imperium, tijdens de Falkland oorlog (1982) wederom hun krijgskundig nut bewezen. De vechtjassen uit de Himalaya vormen een geducht anachronisme. Ze koesteren hun tradities, hun folklore, hun eer. Ongaarne laten ze zich huurlingen noemen, al spekken ze met hun wedde de Nepalese schatkist. Portret van een strijderskaste.
Continue reading “De Gurkha’s: ‘Gesel der slagvelden’”

Onderzoek in India – De Kaste der Wetenschappers

NRC Handelsblad 17-6-1982 – India, in bevolkingsaantallen het tweede land ter wereld, heeft eigen satellieten, kerncentrales, reageerbuisbaby’s en een half miljoen afgestudeerde exacte wetenschappers. Maar jaarlijks sterven nog vele Indiërs aan ondervoeding. Personeel te over in de Indiase laboratoria, maar ironisch genoeg liggen de sterkste troeven op theoretisch gebied. Een land met tegenstellingen die zelfs Indiërs soms teveel worden: “Het went echt wel, al went het nooit helemaal.”

Continue reading “Onderzoek in India – De Kaste der Wetenschappers”

Narcose: “Sla met de kracht die een amandel kan bre­ken, doch laat de schedel intact.”

NRC Handelsblad 1-5-1982 – De komende week (5-8 mei) wordt in Rotterdam het allereerste congres over moderne anesthesie gehouden. Het vak is ra­zendsnel volwassen ge­worden en mag op een grote mate van technische perfectie bogen. De aanzet tot al dit fraais werd gegeven door enkele roekelozen, die gretig nieuwe gassen en stoffen op zichzelf bleven uitpro­beren. Het verging hen minder voorspoedig dan hun bloeiende vindingen. Van wurging tot “telt u even rustig tot tien, ja”. Eén, twee, drie, vie… Continue reading “Narcose: “Sla met de kracht die een amandel kan bre­ken, doch laat de schedel intact.””

Schaken – Jan Hein Donner tegen de Computer: Protoplasme versus de transistor.

NRC Handelsblad 4-3-1982 — Kan een schaakcomputer denken? Neen… zeggen som­mige schakers, die het verschil tussen mens en machine niet graag prijsgeven. “De mens beschikt over instinct en intuïtie, en dat heeft een machine niet.” Maar, ook intuïtie is aan regels gebonden – zij het dat wij die op onbewust niveau hanteren.
We zullen meer moeten weten over de processen die aan het menselijk denken ten grondslag liggen, een jonge wetenschap die de cognitive science wordt genoemd. Misschien zal ooit blijken dat mensenhersens eigenlijk als een soort computer werken en dat het verschil minder evident is dan we dachten.
Vandaag wordt aan de TH-Delft een symposium gehouden over kunstmatige intelligentie, ter ere van het 25-jarig be­staan van de wiskunde-studievereniging Christaan Huy­gens. Morgen zal Hein Donner het in een trans-Atlantische match opnemen tegen zijn grootste rivaal: de schaakcomputer. Wat of wie zal er winnen: het protoplasma of de halfgelei­der? Continue reading “Schaken – Jan Hein Donner tegen de Computer: Protoplasme versus de transistor.”

Bioloog prof. dr. M. Jeuken S.J.: “Ik ben met verticale draadjes verbonden met God.”

NRC Handelsblad 4-2-1982 — Het probleem Schepping óf Evolutie is weer actueel geworden. Is de wereld geschapen in zes dagen, of is de omgeving waarin wij leven tot stand gekomen in 4,7 miljard jaar? In de Amerikaanse staat Arkansas moet ‘creation science’ op scholen evenveel aandacht krijgen als de ‘evolutie wetenschap’. Het probleem lijkt altijd: schepping óf evolutie. Hoe ver­enigt iemand beide denkbeelden? De visie van theoretisch-bioloog professor Marius Jeuken S.J. Continue reading “Bioloog prof. dr. M. Jeuken S.J.: “Ik ben met verticale draadjes verbonden met God.””

G.O.D. Almachtig: Een gedivinificeerde computer van 80 mega-turing.

NRC Handelsblad 19-12-1981 – Ana, gravin van Lovela­ce, dochter van Lord By­ron, zei over Charles Babbage’s ‘Analytische Machine’, dat deze “algebraï­sche patronen weeft zoals een weefgetouw bloemen en bladeren.”  Zij zei ook: “Hij zal nooit iets kun­nen wat wij er niet eer­der hebben ingestopt.”
Dit misverstand houdt al honderdvijftig jaar stand. Kunnen ze straks de stek­ker in God steken? Een Kerst-reportage uit de vol­gende eeuw. Continue reading “G.O.D. Almachtig: Een gedivinificeerde computer van 80 mega-turing.”

De Wageningse Prof. Drs. J.D. van Mansvelt: “Alternatieve landbouw is lekker moeilijk.”

NRC Handelsblad 18-7-1981 – Er is landbouw en alternatieve landbouw, en de laatste tak heeft met de benoeming van drs. JanDiek van Mansvelt tot hoogleraar in Wageningen voor de eerste maal vaste voet gekregen binnen de wetenschap. Gefronste wenkbrauwen begroeten de nieuwe hoogleraar, niet alleen van traditioneel-wetenschappelijke zijde, maar ook van alternatieve kant. Wat zijn de kosmische invloeden op pasgezaaid graan? En wat is het verschil tussen wetenschap en bijgeloof? Een interview. Continue reading “De Wageningse Prof. Drs. J.D. van Mansvelt: “Alternatieve landbouw is lekker moeilijk.””

Ernö Rubik over zijn ‘zijn’ Kubus: “De schroevendraaier mag niet!”

NRC Handelsblad 26-6-1981 – De hele wereld heeft het er druk mee, met het oplossen van Rubiks Magische Kubus. Rubik doet het zelf zonder er naar te kijken, maar hij moet overal processen voeren tegen namaakkubussen — zoals nu in Amsterdam. Een goede uitvinding heeft altijd onverwachte gevolgen. Continue reading “Ernö Rubik over zijn ‘zijn’ Kubus: “De schroevendraaier mag niet!””

Het exclusieve gilde der creditcardhouders – Leven op krediet!

NRC Handelsblad 20-6-1981 – Om met één handgebaar aan winkeliers, hoteliers en reisbureaupersoneel duidelijk te maken dat men behoort tot het exclusieve gilde van de bemiddelden is het tonen van een klein stukje plastic voldoende. Ruim tweeëneenhalf miljoen Nederlanders beschikken over een giro-betaalpas. De ‘creditcard’ waarmee men een aantal luxueuze genoegens kan betalen, is nog slechts in het bezit van 130.000 landgenoten. De markt is echter vele malen groter en de concurrentieslag tussen de makelaars in onzichtbare geldstromen brandt in alle hevigheid los. Continue reading “Het exclusieve gilde der creditcardhouders – Leven op krediet!”

Het perpetuum mobile van Wessel Ganzevoort: ‘Als dat ding gaat draaien, pleeg ik zelfmoord’

NRC Handelsblad 10-6-1981 — In Schilde, even buiten Antwerpen, staat het mechaniek klaar dat ons voorgoed van het knellende energieprobleem moet verlossen. Het gaat om een ingenieus toestel dat de eeuwigdurende beweging in zich draagt. Vijfentwintig jaar en één miljoen Belgische franken heeft de ontwerper erin geïnvesteerd. En ook een beetje ‘hulp van boven’. Continue reading “Het perpetuum mobile van Wessel Ganzevoort: ‘Als dat ding gaat draaien, pleeg ik zelfmoord’”

De kennis over ijstijden stijgt – terwijl de bodem zakt.

NRC Handelsblad 3-6-1981 — IJstijden blijven tot de verbeelding spreken – mede omdat er moeilijk beantwoordbare vragen mee verband houden. Waarom duren ze ongeveer 100.000 jaar? Waarom houden ze dan zo plotseling op? Een Nederlands geofysicus heeft de computer op een aantal theorieën rond ijstijden losgelaten en komt tot verrassend heldere denkbeelden. Continue reading “De kennis over ijstijden stijgt – terwijl de bodem zakt.”

Het tijdschrift Avantgarde: Zes ons ademloze glamour

NRC Handelsblad 30-5-1981 — Even rijk te zijn voor weinig geld, misschien is dat wel wat de magie van de glanzende tijdschriften uitmaakt. En ongeacht de recessie lijkt het aanbod op dit gebied alleen maar groter te worden: de kiosken puilen uit van de buiten- en binnenlandse droomwerelden in vierkleurendruk. Bijna nooit duurder dan een tientje, soms nauwelijks de helft daarvan, en allemaal verleidelijk, fraai en overbodig. Continue reading “Het tijdschrift Avantgarde: Zes ons ademloze glamour”

Interclean in de RAI: Wentelen door het Wereldstof

NRC Handelsblad 22-5-1981 — Twee heren in stemmig pak drukken hun puntschoenen stevig op de pedalen van het veeg-annex-dweilwagentje, dat met driftig roterende borstels over twintig vierkante meter speciaal medegebracht linoleum rijdt. “Ik zie nog sop, Kees!” zegt de ene heer bezorgd. “Dat is knop A5”, zegt de andere heer. Het mechanisme werkt. Werd eerst nog een schuimend spoor getrokken, thans beweegt het karretje zich slurpend van links naar rechts en laat niets na dan bewondering bij de bezoekers van de “grootste internationale schoonmaakbeurs”, de Interclean, die vorige week in de RAI in Amsterdam werd gehouden. Continue reading “Interclean in de RAI: Wentelen door het Wereldstof”

Klimaatverandering – ‘t kan vriezen, ‘t kan dooien

NRC Handelsblad 7-3-1981 – Deskundigen op het gebied van Neerlands meest geliefde gespreksonderwerp – het weer – kunnen worden verdeeld in twee groepen: zij die menen dat de gemiddelde temperatuur op aarde in de nabije toekomst langzaam maar zeker zal stijgen en zij die geloven dat er een nieuwe IJstijd voor de deur staat. Als de eersten gelijk krijgen zullen de dijken met zeker vijf meter moeten worden verhoogd om het smeltwater van de poolkappen uit onze polders te houden; in het tegenovergestelde geval zal door het aangroeien van diezelfde poolkappen de Noordzee worden leeggezogen, zodat de bouw van de Kanaaltunnel achterwege zou kunnen blijven. Continue reading “Klimaatverandering – ‘t kan vriezen, ‘t kan dooien”

Dalai Lama: “‘Als je ooit gebeten bent door een slang ben je al bang voor een stukje touw.”

NRC Handelsblad 3-1-1981 — Op 4-jarige leeftijd werd hij uitverkoren tot het geestelijk en wereldlijk leiderschap van zijn volk en op zijn 18de besteeg hij de troon als de 14de Dalai Lama van Tibet. Sinds 1959 bevindt hij zich in ballingschap. Met tienduizenden Tibetanen vluchtte de Dalai Lama toen, 9 jaar nadat de Chinese communisten hun land hadden overweldigd. De laatste tijd zijn er van die zijde toenaderingspogingen geweest, maar of de Dalai Lama wel of niet zal terugkeren is volgens hem volstrekt niet aan de orde.
Gesprek met een reïncarnatie die de zegen van zijn Meerdere heeft.

Continue reading “Dalai Lama: “‘Als je ooit gebeten bent door een slang ben je al bang voor een stukje touw.””

Professor Fred Polak: “Alles wat ik heb voorspeld is uitgekomen.”

NRC Handelsblad, 11-10-1980 – Jarenlang was hij met zijn opzienbarende uitspraken in het nieuws: Fred G. Polak, wetenschappelijk — of, volgens sommigen, onwetenschappelijk — toekomstvoorspeller. Nu is het stil geworden rond de schrijver van zulke geruchtmakende boeken als ‘De toekomst is verleden tijd’ en het standaardwerk ‘Prognostica’, maar in Amerika komt zijn werk steeds meer in de belangstelling. Is Fred Polak de provocerende nar die zijn tegenstanders in hem zien? Portret van een man die aan het specialistisch denken is ontstegen – de futuroloog die zijn ideaal aan de Renaissance ontleent. Continue reading “Professor Fred Polak: “Alles wat ik heb voorspeld is uitgekomen.””

Het innerlijk leven van de computer: “Of je gelooft in mij, of in god.”

NRC Handelsblad 20-9-1980 – Over het innerlijk leven van de computer doen steeds vreemdere verhalen de ronde. Zij verslaan ons met schaken, geven elkaar les en planten zich voort. Maar hoe menselijk is het kunstmatige brein? En hoe onmenselijk?
Een rondgang door de stille wereld van input en output, waar de Turingtest het menselijkheidsgehalte bepaalt, en de ‘waarom-schakelaar’ vol spanning wordt afgewacht. Computo ergo sum?
Door Cas de Stoppelaar en Simon Rozendaal Continue reading “Het innerlijk leven van de computer: “Of je gelooft in mij, of in god.””

Wierook in Biddinghuizen

NRC Handelsblad 23-8-1980 – Vietnamese vluchtelingen op weg naar het Nederlands burgerschap. Dit jaar alleen al arriveerden er ruim 700 Vietnamese vluchtelingen in ons land, waarmee hun aantal tot boven de 3000 steeg. Ze hebben een angstaanjagend verleden verruild voor een veilige, maar onzekere toekomst. Ze krijgen stoomcursussen in het Nederlands, in het vieren van Sinterklaas en andere zeden en gebruiken van hun nieuwe vaderland, maar hoezeer ze zich ook aanpassen – werkgelegenheid voor de Vietnamezen blijft vrijwel onoplosbaar probleem. Wanneer zal de dankbaarheid plaatsmaken voor de kater?
Paul Marijnis & Cas de Stoppelaar

Continue reading “Wierook in Biddinghuizen”

Vals klinkende munten op marmeren wisseltafels: “Banco rotto!”NRC Handelsblad 26-7-1980 – Bijna twee weken geleden, op 14 juli, zijn de eerste munten ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Beatrix in omloop gebracht door de Rijksmunt. Nationale gebeurtenissen als de inhuldiging mogen dan een aanslag op de schatkist zijn – anderzijds brengen ze een veelvoud van de kosten op als ze gepaard gaan met de uitgifte van speciale munten. In een mum van tijd zijn die weer uit de roulatie – daar staan de verzamelaars garant voor. En dat blijkt winst voor de staat te zijn. Nog meer winst: de rente die wij de overheid cadeau doen door munten in parkeermeters en dergelijke te werpen. Ons nog steeds groeiend automatenpark is tevens een belangrijke factor in het huidige tekort aan kleingeld.

Continue reading “Vals klinkende munten op marmeren wisseltafels: “Banco rotto!””

De Nederlandse Everest expeditie 1982 vanuit Tibet – de voorbereiding.

NRC Handelsblad 21-6-1980 – Tibet is nooit een druk bezocht land geweest, en dat is er – sinds de Chinezen in 1959 binnenvielen – niet beter op geworden: op een enkele Mao-adept na, werden buitenlanders volstrekt geweerd. Daarin lijkt nu verandering te komen. Zo konden onlangs, voor het eerst sinds ruim twee eeuwen, enkele Nederlanders het land bezoeken, teneinde voorbereidingen te treffen voor een Mount-Everestexpeditie. Een bericht van het dak van de wereld. Continue reading “De Nederlandse Everest expeditie 1982 vanuit Tibet – de voorbereiding.”

Luitenant ter Zee Drs Flip Bosscher: “Ik heb mijn pen niet aan de Marine verkocht.”

NRC Handelsblad 24-5-1980 – De twee broers Flip en Doeko Bosscher studeerden beiden geschiedenis. Doeko Bosscher promoveerde onlangs op een dissertatie over de Anti-Revolutionaire Partij in de jaren 1939-1952. Flip Bosscher werkt aan een publikatie over de Koninklijke Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. Continue reading “Luitenant ter Zee Drs Flip Bosscher: “Ik heb mijn pen niet aan de Marine verkocht.””

In de voetporen van ballonvaarder Montgolfier: “Keep cooking Christopher!”

NRC Handelsblad 11-8-1979 — Al duizenden jaren droomde de mens ervan zich te bevrijden van de kluisters van de zwaartekracht. Bijna tweehonderd jaar geleden was het zover. Twee Fransen slaagden er in het aards gekrioel in een heteluchtballon te ontstijgen. De luchtvaart was geboren. De uitvinding van Montgolfier werd nog datzelfde jaar overvleugeld door de gasballon. De Montgolfière leek rijp voor het museum. Maar de heteluchtballon is terug!
Door Paul Marijnis en Cas de Stoppelaar Continue reading “In de voetporen van ballonvaarder Montgolfier: “Keep cooking Christopher!””

Superbikes versus Pedaalemmers: “Snelheid maakt vrij!”

NRC Handelsblad 14-07-1979 – Het gaat goed met de motorfiets. Ieder weekeinde zwermen de motorfanaten er uit over de Nederlandse wegen. In lange linten slingeren de motorclubs zich tussen de – door hen diep verachte – auto’s door.
Het nieuwste speeltuig van de ware liefhebber is de zogenaamde Superbike, een monster met een cilinderinhoud 1000 tot 1200 cc en een vermogen van 100 pk of meer.
Psychologen – met name de freudianen onder hen – hebben zo hun denkbeelden over de populariteit van motorfiets; de motorrijders zelf zien dat anders.
Door Paul Marijnis en Cas de Stoppelaar

Continue reading “Superbikes versus Pedaalemmers: “Snelheid maakt vrij!””

Paardenrennen op Duindigt: “Vort Luiwammes! Anders kos-je me een meier!”

NRC Handelsblad 19-5-1979 — Paarden, eigenaren, trainers en jockey’s: een vierspan dat leeft voor en van de rennen. Broe­derlijk delen ze spanning en pret van het paardenwereldje met de ruim 2000 bezoekers die bijvoorbeeld Duindigt op een doordeweekse dag weet te trek­ken. Niet alleen de onbaatzuch­tige paardenliefde brengt ze sa­men, geld speelt een belangrijke rol. Wie zal er gaan winnen, wie heeft er goed gegokt?
Door Paul Marijnis en Cas de Stoppelaar Continue reading “Paardenrennen op Duindigt: “Vort Luiwammes! Anders kos-je me een meier!””

100 jaar telefonie in Nederland: “Spreekt u maar!”

NRC Handelsblad 18-4-1979 — Het is een opdringerige huisvriend, de telefoon. Hij gaat net als we in bad zitten. Hij verbindt ons op commando met een vriend in Hawaï, met de hulpdienst of, op eigen initiatief, met een wildvreemde dronkaard.
Honderd jaar geleden drong hij voor het eerst met zijn geratel de Nederlandse huiskamers binnen. Nu, met de vijf miljoenste abonnee binnen handbereik, kan de telefoon dienstdoen als wekker, informatie uit een computer halen en manuscripten overbrengen. Een rondgang langs koperdraad en glasvezel, geinlijn en beeldtelefoon. Continue reading “100 jaar telefonie in Nederland: “Spreekt u maar!””

Openbaar vervoer – het recht om géén auto te hebben

NRC Handelsblad 12-11-1977 – Streekvervoer en het ‘recht op mobiliteit’: zeer omstreden en vooral ook zeer kostbare onderwerpen. Tradities en weemoed spelen er een rol, evenals de vraag of onrendabele lijnen niet moeten worden opgeheven. Misschien zijn ze te vervangen door systeem van “buurtbussen”, waarmee de eerste proefnemingen een tamelijk groot succes blijken te zijn.

Continue reading “Openbaar vervoer – het recht om géén auto te hebben”

Heineken brouwers in de volcontinu: “Als ontbijt krijg ik een warme prak.”

NRC Handelsblad 22-10-1977 – Niet alleen mensen, ook dieren leveren een gevecht tegen de klok. Bij dieren kunnen zelfs zulke ingrepen plaatsvinden dat hun tijdritme geheel verandert en een voor hen uit 19 dan wel 28 uur zou kunnen bestaan. Hoe zit dat bij mensen? Een reportage uit de nieuwe Heineken brouwerij in Zoeterwoude. Continue reading “Heineken brouwers in de volcontinu: “Als ontbijt krijg ik een warme prak.””

Een Sluipwesp op een haarloze Rus – biologische insectenbestrijding

NRC Handelsblad 17-9-1977 – Na de oorlog nam hel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen overal ter wereld sterk toe. Toen in de jaren zestig bleek dat het onafbreekbare gif DDT letterlijk overal voorkwam – of het nu poolijs, moedermelk of roofvogels waren – werd de roep om ‘schonere’ methodes om plagen te bestrijden steeds sterkt sterker. Hieronder twee verhalen waaruit blijkt dat biologen en chemici de roep hebben gehoord. Continue reading “Een Sluipwesp op een haarloze Rus – biologische insectenbestrijding”

DNA manipulatie – de traagheid van een angstgolf

 NRC Handelsblad 3-9-1977 – De demissionaire ministers Boersma, Trip, Vorrink en staatssecretaris Klein hebben de afgelopen weken van hun ambtenaren college gekregen. Want de laatste jaren zijn grote vorderingen gemaakt bij experimenten met het belangrijkste molecuul dat de (erfelijke) eigenschappen van levende wezens bepaalt: het DNA. De vraag is nu actueel of er in de laboratoria met dit molecuul geknutseld mag worden en zo ja, hoe gevaarlijk is dat dan? Continue reading “DNA manipulatie – de traagheid van een angstgolf”

Bergbeklimmen – topsport met bewuste risico’s

NRC Handelsblad 20-8-1977 – Vandaag is een expeditie van de Koninklijke Nederlandse Alpen-Vereniging naar Nepal vertrokken om de meer dan 8000 meter hoge Annapurna te beklimmen en om het 75-jarig bestaan van de KNAV te vieren. Hoe een bergklimmer zich voelt, waarom hij welbewust grote risico’s neemt, vertelt Cas de Stoppelaar in een artikel, dat het derde is in de serie over Nederlandse en door Nederlanders beoefende zomersporten. Continue reading “Bergbeklimmen – topsport met bewuste risico’s”

Bulldozers in de waterleidingduinen: graven in het beste dat Nederland te bieden heeft

NRC Handelsblad 6-8-1977 – Bij de Kroon ligt een bezwaarschrift, dat de Leidse werkgroep waterwinning heeft ingediend tegen de activiteiten van de Haagsche Duinwaterleidingmaatschappij. In de duinen wordt zoveel drinkwater gepompt dat de oorspronkelijke vegetatie daardoor verloren dreigt te gaan. Bovendien wordt de smaak van het eertijds kraakheldere duinwater steeds minder goed. Een strijd tussen het “jeugdig enthousiasme” van een aantal Leidse biologen en drinkwateringenieurs. Continue reading “Bulldozers in de waterleidingduinen: graven in het beste dat Nederland te bieden heeft”