Alfred Wegener – Een Machtig Kruipen der Continenten werd hem fataal.

NRC Handelsblad 19-7-1984 — Het Rijksmuseum voor Geologie en Mineralogie te Leiden wijdt deze maanden een uitgebreide tentoonstelling aan het fenomeen van de bewegende continenten. De theorie werd onlangs definitief bewezen: met laserstralen en satellieten is op de centimeter nauwkeurig bepaald hoeveel de werelddelen zich jaarlijks verplaatsen. Maar minstens zo interessant is de ontstaansgeschiedenis van de theorie. Continue reading “Alfred Wegener – Een Machtig Kruipen der Continenten werd hem fataal.”

De geschiedenis van de Nederlandse kust – “In die tijd líep men naar Engeland.”

NRC Handelsblad 14-8-1982 — Eerst was er helemaal geen strand. Sterker nog, er was helemaal geen zee. De Grote Dooi na de laat­ste IJstijd zorgde ervoor dat alles toch nog net op tijd in orde kwam. Sta daar maar eens rustig bij stil in de file op weg naar een extra lang week­eind aan zee. Continue reading “De geschiedenis van de Nederlandse kust – “In die tijd líep men naar Engeland.””

De kennis over ijstijden stijgt – terwijl de bodem zakt.

NRC Handelsblad 3-6-1981 — IJstijden blijven tot de verbeelding spreken – mede omdat er moeilijk beantwoordbare vragen mee verband houden. Waarom duren ze ongeveer 100.000 jaar? Waarom houden ze dan zo plotseling op? Een Nederlands geofysicus heeft de computer op een aantal theorieën rond ijstijden losgelaten en komt tot verrassend heldere denkbeelden. Continue reading “De kennis over ijstijden stijgt – terwijl de bodem zakt.”

Klimaatverandering – ‘t kan vriezen, ‘t kan dooien

NRC Handelsblad 7-3-1981 – Deskundigen op het gebied van Neerlands meest geliefde gespreksonderwerp – het weer – kunnen worden verdeeld in twee groepen: zij die menen dat de gemiddelde temperatuur op aarde in de nabije toekomst langzaam maar zeker zal stijgen en zij die geloven dat er een nieuwe IJstijd voor de deur staat. Als de eersten gelijk krijgen zullen de dijken met zeker vijf meter moeten worden verhoogd om het smeltwater van de poolkappen uit onze polders te houden; in het tegenovergestelde geval zal door het aangroeien van diezelfde poolkappen de Noordzee worden leeggezogen, zodat de bouw van de Kanaaltunnel achterwege zou kunnen blijven. Continue reading “Klimaatverandering – ‘t kan vriezen, ‘t kan dooien”